លោក Yeezy តែងតាំងលោក Nur Abbas ក្នុងនាមជាប្រធាននៃការរចនាថ្មី

ព័ត៌មានគឺនៅ Kanye West បានតែងតាំងលោក Nur Abbas ដោយផ្ទាល់ជាប្រធានរចនាថ្មីនៅឯ Yeezy ។ កាលពីមុនបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton, Gucci, Uniqlo និងក្រុមហ៊ុន ACG ថ្មីៗនេះ Abbas គឺជាតួលេខដែលគួរឱ្យគោរពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះហើយទំនងជានឹងមានគំនិតថ្មីជាច្រើនដល់ម៉ាកយីហោ។ គាត់នឹងរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ដល់ Kanye ហើយនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យការងារជាច្រើនរួមទាំងការងាររបស់អ្នកដែលកំពុងបន្តជាមួយ Adidas, Gap និងឥឡូវនេះកីឡាករដើមម៉ាកម៉ាកថ្មី។

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះជាមួយ WWD បានបញ្ជាក់ថា “ខ្ញុំមានថាមពលខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើការជាមួយអ្នកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរចនានិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ឆ្ពោះទៅមុខនៅឯ Yeezy និង Gap ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងមនុស្សនិងក្រុមដែលមានជំនាញបំផុតមួយចំនួនហើយ ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយពួកគេទាំងអស់ដើម្បីពង្រីកចក្ខុវិស័យច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះដល់ពិភពលោក។ ត្រូវប្រាកដថារក្សាវាឱ្យចាក់សោរដ៏ល្អនៅទីនេះសម្រាប់រឿងរ៉ាវថ្មីៗបំផុតនៅលើរឿងនេះនិងច្រើនទៀតហើយខណៈពេលដែលអ្នកនៅទីនេះមើលរបៀបដែលអ្នកអាចទទួលបាននូវស៊ីនជី 450 “។

រូបភាពដោយមធ្យោបាយ HBX
ការដឹកជញ្ចូនអន្តរជាតិ

មើល​បន្ថែម​ទៀត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *